Zakres prac geodety

Zakres prac geodety

Geodeci zbierają dane geograficzne, które są wykorzystywane do ustalania granic politycznych i innych rozgraniczeń w terenie oraz do tworzenia map.

Geodeci spędzają większość czasu na zewnątrz, wykonując pomiary w terenie. Geodeci przeprowadzają pomiary oraz zbierają i interpretują dane o obszarach gruntów, w tym informacje o granicach, budynkach oraz cechach naturalnych środowiska i stworzonych przez człowieka. Archeolodzy także mogą zatrudnić geodetów, aby dowiedzieć się więcej na temat możliwych stanowisk archeologicznych, geodeci pracują nawet na polach naftowych oraz określają grubość pokryw lodowych na biegunach. Geodeci mierzą, mapują, oceniają oraz zbierają i interpretują informacje o określonych obszarach. Często pracują na gruntach, które mają zostać przebudowane lub zabudowane, albo na których infrastruktura już istniejąca ma zostać naprawiona, ale nie zawsze. Archeolodzy mogą na przykład zatrudnić geodetów, aby dowiedzieć się więcej o możliwych stanowiskach archeologicznych. Typowe obowiązki związane z pracą w geodezji obejmują mapowanie i pomiary terenu, pomiary topograficzne, pomiary hydrograficzne, pomiary budynków przy użyciu różnorodnego specjalistycznego sprzętu i technologii, takich jak robotyka i skanery 3D. Do zadań wykonywanych przez geodetów należy również analizowanie danych za pomocą planów, map, wykresów i oprogramowania, a także systemów informacji geograficznej, przygotowanie rysunków pomiarowych, prezentowanie danych klientom i pisanie raportów, oraz doradztwo w sprawach technicznych i wykonalności planów budowlanych. Stanowisko to łączy pracę w biurze z pracą w terenie.

Będziesz musiał podróżować i czasami pracować przez dłuższy czas poza domem.

W zależności od działki i sposobu jej użytkowania, może być konieczna praca zmianowa lub poza zwykłymi godzinami pracy, a biuro geodezyjne Zakopane zajmuje się wieloma różnymi projektami. Od wykwalifikowanych geodetów oczekuje się także kierowania zespołami i zarządzania projektami. Geodetów zatrudniają firmy inżynieryjne i budowlane, przedsiębiorstwa wydobywcze, firmy użyteczności publicznej, władze centralne i samorządowe, a także osoby prywatne.