Key Information Document – drogowskaz w wyborze odpowiedniego funduszu ETF

Key Information Document – drogowskaz w wyborze odpowiedniego funduszu ETF

Rynek funduszy pasywnych, nazywanych również funduszami ETF z roku na rok zdobywa coraz to większą popularność. Niskie koszty obsługi takiego instrumentu, relatywnie dobre wyniki inwestycyjne i niska potrzeba zaangażowania w proces analizy wykresu sprawia, że tak naprawdę największe wyzwanie związane jest z wyborem odpowiedniego funduszu ETF. A to najlepiej uczynić z wykorzystaniem Key Information Document.

Czym jest Key Information Document

Czym jest Key Information Document, zwany także skrótowo KID? To jeden z podstawowych dokumentów udostępnionych klientom, którego stworzenie i odpowiednie opublikowanie jest regulowane przez instytucje regulujące rynek inwestycyjny w Europie. 

KID to dokument, który zawiera podstawowe informacje o instrumencie finansowym, w naszym przypadku funduszu ETF, a jego celem jest ułatwienie dokonania wyboru klientom, którzy poszukują alternatywnych sposobów na zainwestowanie swoich oszczędności. Wymagania wobec Key Information Document są jasne, a ich spełnienie jest bieżąco kontrolowane przez stosowne podmioty regulujące. KID powinien być prosty i jasny pod względem treści, łatwo dostępny, a także darmowy, dzięki czemu każdy klient bez żadnych zobowiązań może dowiedzieć się więcej o danym aktywie inwestycyjnym. 

Co zawiera Key Information Document

Każdy Key Information Document powinien mieć zbliżoną do siebie strukturę, dzięki czemu klient, poszukując odpowiedniej dla siebie inwestycji, nie będzie każdorazowo domyślał się, gdzie znajdzie interesujące dla niego informacje. Przede wszystkim KID zawiera dane na temat konkretnego aktywa, uwzględniając emitenta i podmiot odpowiedzialny za jego emitowanie. Dodatkowo KID zawiera także informację o typie produktu, celu inwestycji oraz profilowi inwestora, dla którego konkretny produkt jest odpowiedni. W przypadku większości produktów musi znaleźć się informacja, że inwestycje mogą skutkować utratą środków, a dodatkowe cechy danej inwestycji, jak na przykład fakt wykorzystania dźwigni finansowej powinny być dodatkowo umieszczone w dokumencie. 

Każdy Key Information Document zawiera także wyraźnie zaznaczony poziom ryzyka w postaci graficznej, siedmiostopniowej skali oraz umiejscowienie naszego instrumentu na niej. Dodatkowo KID może zawierać także informacje o hipotetycznych stopach zwrotu w scenariuszu pozytywnym, negatywnym i neutralnym.

Jak wybierać ETF do swojego portfela na podstawie KID? 

Platformy inwestycyjne umożliwiają rozpoczęcie inwestycji nawet na kilku tysiącach funduszy ETF. Więcej informacji znajdziesz tutaj. Tak szeroki wybór dla początkującego inwestora może być ogromnym wyzwaniem, dlatego istotne jest, by przed podjęciem decyzji zweryfikować podstawowe informacje o funduszu pasywnym w Key Information Document, który wyposaży nas w wiedzę umożliwiającą podjęcie rozsądnej decyzji.