Kto może ubiegać się o odszkodowanie za okres represjonowania?

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za okres represjonowania?

Ustawa z dnia 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych pozwala na ubieganie się o odszkodowanie przez osoby represjonowane w czasach PRL.

Dodatkowo o odszkodowanie mogą ubiegać się osoby internowane w związku z wprowadzeniem Stanu Wojennego, osoby które pełniły służbę wojskową w okresie od 1 listopada 1982 do 28 lutego 1983. Dodatkowo odszkodowanie mogą być objęte osoby represjonowane przez radzieckie organy w latach 1944-1956.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za okres represjonowania?

Zadośćuczynienie i odszkodowanie dla osób represjonowanych

Osoby te mogą wnieść sprawę o kasację wyroków wydanych w latach 1944-1989, na podstawie których wydano lub wykonano decyzję sądowniczą. Odwołanie składa się w sądzie okręgowym odpowiednim dla danego miejsca zamieszkania osoby represjonowanej. Obecnie nowelizację wprowadzają także w życie odszkodowania dla osób zesłanych przez władze ZSRR w latach 1936-1939, dodatkowo żądanie odszkodowania można zgłosić w sądzie do 10 lat od uzyskania kasacji wyroku. Wnioski mogą składać osoby represjonowane, organizacje zrzeszające osoby represjonowane, dzieci, rodzeństwo lub małżonek osoby represjonowanej, która zmarła.

Dodatkowo odszkodowaniami mogą być objęte osoby, które stawiały opór przeciwko kolektywizacji wsi oraz obowiązkowym dostawom, w tym przypadku należy uzyskać kasację wyroku, na podstawie której będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie w sądzie. Warto zwrócić uwagę, iż koszt postępowania w sprawach objętych ustawą z tytułu ustanowienia pełnomocnika ponosi Skarb Państwa, podobnie Skarb Państwa jest także organem wypłacającym odszkodowanie dla osób represjonowanych.

W przypadku, kiedy chcemy uzyskać tego rodzaju odszkodowanie, powinniśmy poszukać pomocy prawnika, odszkodowanie dla osób represjonowanych jest obarczone pewnymi wymaganiami prawnymi, dlatego też pomoc adwokata będzie tutaj nieoceniona. Może on pomóc nam w przygotowaniu wszystkich dokumentów, przeprowadzania sprawy sądowej o unieważnienie wyroku sądu z lat 1944 1989, prawnik pomoże nam także złożyć odpowiednie odwołanie. Warto zwrócić uwagę, iż nowelizacja ustawy wydłużyła czas na złożenie żądanie odszkodowania z jednego roku do 10 lat.