Roboty edukacyjne jako forma nowoczesnej interaktywnej nauki

Roboty edukacyjne jako forma nowoczesnej interaktywnej nauki

Roboty edukacyjne to fantastyczne źródło informacji na temat podstaw kodowania. Te interaktywne roboty mają możliwość manewrowania po podłodze we wszystkich kierunkach, wykrywania obiektów, błyskania lampek LED oraz nagrywania i odtwarzania dźwięku.

Ta funkcja pozwala unikać przeszkód i reagować na polecenia głosowe. Łącząc się przez Bluetooth z urządzeniem mobilnym, istnieje wiele aplikacji, które integrują się z robotami. Każda z tych aplikacji nie tylko rozwija umiejętności programistyczne uczniów, ale także kluczowe umiejętności XXI wieku, takie jak kreatywność, rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie. Aplikacja umożliwia uczniom ręczne sterowanie robotem, podobnie jak pilot. To świetne wprowadzenie do robota, które pozwala uczniom zapoznać się z jego manewrowością. W aplikacji uczniowie mogą kontrolować prędkość i wyświetlanie światła oraz zmieniać kierunek, w którym skierowany jest robot edukacyjny. Zapewnia to uczniom szereg wyzwań, które rozwijają ich umiejętności programowania. Aplikacja zapewnia uczniom wyzwania, które pozwolą im lepiej zrozumieć kodowanie blokowe. Są one wprowadzane do instrukcji warunkowych, pętli i czujników. Uczniowie mogą zaprogramować manewr, reagując na wprowadzanie przycisków i polecenia głosowe.

Aplikacja pozwala uczniom zaprogramować robota, aby podążał ustaloną ścieżką. Uczniowie mogą ukończyć szereg ustalonych wyzwań, a następnie stworzyć własne. Robot edukacyjny może być używany w matematyce do wspierania uczenia się uczniów o położeniu i współrzędnych. Nauczyciele tworzą siatkę współrzędnych na podłodze. Studenci programują robota, aby przenosić się do określonych miejsc w siatce. Uczniowie muszą podać robotowi określone odległości, aby poruszać się do przodu, do tyłu, w lewo lub w prawo, aby manewrować nim po podłodze. Alternatywnie, uczniowie mogą korzystać z dostępnych w klasie materiałów, takich jak bloki, słomki, sznurki, książki, aby stworzyć labirynt. Uczniowie programują roboty edukacyjne, obliczając odległość i kąt każdego ruchu, aby uniknąć przeszkód i pomyślnie ukończyć labirynt. Uczniowie tworzą na podłodze siatkę z liczbami w każdym kwadracie, które reprezentują odpowiedzi na fakty liczbowe.