Systemy nadzorowania transportu w firmach logistycznych

Systemy nadzorowania transportu w firmach logistycznych

Obecnie właściciele firm transportowych mogą skorzystać z wielu nowoczesnych rozwiązań informatycznych które pozwalają na kontrolę nad pojazdami, pozwala to lepiej zarządzać flotą pojazdów.

Dzięki temu będziemy mogli lepiej planować kolejne transporty, zmniejszymy także ryzyko awarii, nieplanowane przestoje w czasie przewozów. Dodatkowo tego rodzaju rozwiązania mogą nadzorować także pracę kierowców, stan techniczny pojazdu.

Systemy nadzorowania transportu w firmach logistycznych

Telematyka w firmach spedycyjnych

Będzie to bardzo istotne zwłaszcza w firmach które posiadają wiele pojazdów, dzięki temu będziemy mogli nadzorować przykładowo zużycie paliwa, lepiej planować trasy, obniżać koszty transportu. Warto pamiętać iż kierowcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów jeżeli chodzi o czas pracy. W tym przypadku ograniczeni są czasowo jeżeli chodzi o ilość godzin w czasie których mogą prowadzić pojazdy. Z pewnością warto brać także pod uwagę przepisy w innych krajach Unii Europejskiej jeżeli prowadzimy transport zagraniczny. Możemy dzięki temu uniknąć problemów oraz ewentualnych kar finansowych.

Nowoczesne oprogramowanie pozwala na automatyczne pobieranie danych z tachografu oraz kart kierowcy, dzięki temu będziemy mieli stały nadzór nad godzinami pracy. Dodatkowo każda firma transportowa będzie dążyła do obniżenia kosztów, mniejszego spalania, jak najszybszego pokonywania trasy. Z pewnością zdalny monitoring pojazdów może pomóc nam w ustaleniu najkrótszej trasy oraz tras które pozwolą na zmniejszenie zużycie paliwa podczas danego transportu. Pozwalają one na analizę, wyciąganie wniosków, możemy dzięki temu dowiedzieć się którzy kierowcy mogą potrzebować przykładowo doszkolenia z technik ekonomicznej jazdy.

Platformy informatyczne pozwalają obecnie na zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych, wysyłanie ważnych informacji na skrzynkę e-mail. W tym przypadku telematyka  nadzorowana jest w trybie rzeczywistym, dzięki temu będziemy mogli odpowiednio wcześnie reagować na potencjalne problemy.