Czym jest szkolenie ITIL i dlaczego powinieneś je wybrać

Czym jest szkolenie ITIL i dlaczego powinieneś je wybrać

Biblioteka infrastruktury technologii informatycznych, w skrócie określana jako ITIL, obejmuje praktyki potrzebne do zarządzania usługami IT lub ITSM. Technologia informacyjna stała się obecnie podstawą każdej firmy.

W związku z tym wszelkie uchybienia lub problemy w dostarczaniu i zarządzaniu usługami IT mogą doprowadzić do szkód dla firmy. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie zasad, procedur i procesów w celu zapewnienia skutecznego zarządzania usługami IT. Tym samym środowisko ITIL zajmuje się skutecznymi praktykami potrzebnymi do definiowania, tworzenia, dostarczania, zarządzania i kontrolowania usług informatycznych świadczonych klientom. Podstawą ITIL jest ciągłe doskonalenie lub cykl PDCA. PDCA oznacza Plan, Do, Check, Act, który jest prostym sposobem na podniesienie poprzeczki za każdym razem i przejście do następnego poziomu. ITIL jest również w pewnym stopniu dostosowany do ISO / IEC 20000 – międzynarodowego standardu zarządzania usługami w zakresie zarządzania usługami IT od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Dlatego w przypadku ITIL uwzględniono również koncepcje i zasady z międzynarodowego standardu, które znajdują odzwierciedlenie w ITIL.

Jest to zbiór najlepszych praktyk potrzebnych w całym cyklu życia usług informatycznych. ITIL pozwala organizacji wzmocnić swoją strategię przy użyciu procesów, procedur, zadań i list kontrolnych oraz pokazać poziom kompetencji i punkt odniesienia dla ciągłego doskonalenia.

Szkolenie certyfikacyjne ITIL daje wiedzę na temat infrastruktury IT i zarządzania usługami. ITSM stał się istotną częścią każdego biznesu. Ponadto istnieje wiele firm, które świadczą te usługi jako główną linię swojej działalności. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć ITIL, jeśli pracujesz w firmie świadczącej usługi IT lub korzystasz z tych usług. Tak czy inaczej, biorąc udział w kursie ITIL lub mając itil foundation certyfikat, poznasz procesy zarządzania usługami. Struktura ITIL zapewnia spójność i przewidywalność świadczenia usług w różnych jednostkach, organizacjach i procesach. Są to kompilacje najlepszych praktyk i dlatego nie ma przymusu co do tego, co i ile przyjąć. Dlatego organizacje mogą zdecydować, jak dostosować je do swoich potrzeb.