Jakie usługi prawne otrzymasz od adwokata?

Jakie usługi prawne otrzymasz od adwokata?

Podczas wstępnej konsultacji z prawnikiem zadaj mu szereg pytań, aby zapoznać się z doświadczeniem i wiedzą specjalistyczną adwokata oraz jego sposobem działania.

Po zakończeniu konsultacji powinieneś być pewien, że znalazłeś prawnika, który pomógłby ci poradzić sobie z wszelkimi kwestiami prawnymi, z jakimi się borykasz. Często zdarza się, że masz pytania i wątpliwości związane z procesem prawnym, który Cię czeka, a także czego możesz oczekiwać od relacji adwokat-klient. Jeśli nie jesteś doświadczonym weteranem systemu prawnego, będziesz mieć wiele pytań, na które będziesz chciał uzyskać odpowiedzi, choćby dla własnego spokoju. Najważniejsze z tych pytań to czego można oczekiwać od adwokata. Chociaż każdy prawnik jest inny, na przykład prawnicy naliczają różne opłaty i pracują z klientami oraz na różne sposoby w różnych sprawach, istnieją pewne podstawowe rzeczy, których możesz oczekiwać od zatrudnionego prawnika. Prawidłowa komunikacja jest podstawą dobrych relacji adwokat-klient. Twój prawnik powinien tak wyjaśnić kwestie prawne związane ze sprawą, abyś zrozumiał, z czym masz do czynienia i jak należy dalej postępować.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące konkretnej sprawy, adwokat powinien być w stanie na nie odpowiedzieć.

Będziesz mógł podejmować ważne decyzje związane ze sprawą, jeśli posiadasz wszystkie potrzebne informacje, więc jeśli czegoś nie rozumiesz, poproś aby adwokat Katowice wyjaśnił wszelkie wątpliwości. Poza udzieleniem odpowiedzi na pytania prawne i udzieleniem porad, prawnik powinien również informować Cię o postępach w sprawie, w tym o wszelkich nowych wydarzeniach i ewentualnych opóźnieniach. Powinien również omówić z Tobą różne opcje a także prawdopodobne wyniki i potencjalne niepowodzenia związane z każdą z tych opcji, aby zapewnić Ci informacje potrzebne do podjęcia ważnych decyzji. Oprócz stawki podstawowej należy również wyjaśnić z adwokatem stawki, które będą naliczane za pracę wykonaną przez jego personel prawny, taki jak asystenci prawni, biegli sądowi lub sekretariat kancelarii.