Butelki plastikowe powodują degradację środowiska naturalnego

Butelki plastikowe powodują degradację środowiska naturalnego

Aby wyprodukować jedną butelkę PET potrzebne są bardzo duże zasoby rożnego rodzaju surowców. Dodatkowo sama ich produkcja powoduje nieodwracalne szkody dla środowiska.

Produkcja butelek

Najważniejsze zasoby potrzebne do wyprodukowania butelki jednorazowej:

Surowce: Etylen, glikol i kwas tereftalowy są przetwarzane w procesie polimeryzacji w celu uzyskania żywicy PET.

Energia: produkcja butelki PET wymaga znacznych ilości energii, w tym energii elektrycznej, paliw kopalnych i gazu ziemnego.

Woda: proces produkcji butelek PET wymaga również znacznych ilości wody, zarówno do samej produkcji, jak i do chłodzenia i czyszczenia urządzeń.

Transport: surowce i gotowe produkty muszą być transportowane między różnymi miejscami, co wymaga zużycia paliwa i energii.

Ostatecznie zużycie zasobów potrzebnych do produkcji jednej butelki PET może być różne, w zależności od wielu czynników, takich jak skala produkcji, wydajność procesów i efektywność energetyczna.

Woda w jednorazowym plastiku

Zazwyczaj woda butelkowana w plastikowych butelkach jest bezpieczna do picia i spełnia standardy bezpieczeństwa żywnościowego. Jednakże, istnieje wiele kontrowersji wokół bezpieczeństwa stosowania plastiku w kontakcie z żywnością i wodą pitną. Plastikowe butelki do wody są zwykle wykonane z tworzywa sztucznego PET, które jest uważane za bezpieczne do kontaktu z żywnością i wodą pitną przez agencje regulacyjne na całym świecie, w tym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) i Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Jednakże, wiele osób obawia się, że niektóre substancje chemiczne z plastiku mogą przenikać do wody lub żywności, szczególnie gdy butelki są narażone na wysoką temperaturę.

Naukowcy badają ten problem od wielu lat, a większość badań wskazuje na to, że plastikowe butelki są bezpieczne do stosowania, jeśli są użytkowane zgodnie z instrukcjami producenta. Należy jednak pamiętać, że zbyt długi czas przechowywania wody w plastikowej butelce lub przechowywanie jej w warunkach wysokiej temperatury może wpłynąć na jakość wody, niezależnie od bezpieczeństwa samej butelki. Zaleca się, aby nie przechowywać wody w plastikowych butelkach przez długi czas i unikać ich narażania na wysoką temperaturę.

Butelka PET rozkłada się lata

Mimo iż butelka PET (z polietylenu o dużej gęstości) jest materiałem ulegającym biodegradacji, co oznacza, że ​​rozkłada się naturalnie z czasem pod wpływem warunków środowiskowych, czas, który jest potrzebny do pełnego rozkładu w środowisku naturalnym, może wynosić nawet kilka setek lat,

w zależności od warunków środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność, ilość promieniowania UV i dostępność mikroorganizmów rozkładających. Niestety, nawet jeśli butelka PET ulegnie rozkładowi, jej fragmenty mogą nadal pozostawać w środowisk, zanieczyszczając ziemię i wodę oraz stanowiąc zagrożenie dla dzikiej fauny i flory. Dlatego tak ważne jest, aby utylizować butelki PET poprzez recykling lub inną metodę przetwarzania, zamiast wyrzucać je do śmieci, które trafiają na składowiska odpadów lub do środowiska naturalnego.

Jakie są alternatywy?

Coraz bardziej popularne staje się pozyskiwanie wody pitnej ze źródeł naturalnych. Idealnie nadają się wszelkiego rodzaju urządzenia do filtrowania wody kranowej. Odwiedź bloga i dowiedz się więcej.