Ochrona upraw za pomocą herbicydów

Ochrona upraw za pomocą herbicydów

Herbicydy pozwalają nam na uzyskanie większych plonów z naszych upraw.

W przypadku kiedy mamy do czynienia z dużą ilością chwastów rośliny uprawne muszą konkurować z chwastami o wodę oraz dostęp do słońca. Wyeliminowanie chwastów pozwala zwiększyć plony w wielu różnych uprawach. Oczywiście herbicydy działają selektywnie, w ten sposób uszkadzają jedynie rośliny niepożądane w naszych uprawach.

Ochrona upraw za pomocą herbicydów

Kiedy stosujemy herbicydy?

Herbicydy możemy zastosować przedwschodowo, w tym przypadku jest to herbicyd który działa na nasiona chwastów, które będą rozwijały się w okresie wiosennym wraz z roślinami uprawnymi. Dlatego też jest istotne aby wstrzymać rozwój chwastów, które mogłyby wzrosnąć wcześniej niż rośliny uprawne przez co hamowały by wzrost w uprawach. Naturalnie w przypadku tej metody nie zawsze udaje nam się wyeliminować wszystkie chwasty, dlatego też należy obserwować uprawy, sprawdzić jakie chwasty mogą się pojawiać, dzięki temu będziemy mogli szybko zareagować na pojawiające się duże ilości chwastów, które chcielibyśmy usunąć.

Herbicydy nalistne to środki ochrony roślin, które wnikają do rośliny poprzez całą powierzchnię, w ten sposób mogą upośledzać pewne naturalnie procesy takie jak przykładowo fotosynteza. W ten sposób hamujemy wzrost roślin. Oczywiście możliwe jest zastosowanie także herbicydów doglebowych, które będą rozprowadzane poprzez układ korzenny rośliny. Naturalnie w zależności od rodzaju herbicydów powinniśmy zwrócić uwagę na sposób aplikacji. W przypadku jeżeli jest to herbicyd który ma dostać się do rośliny przez system korzenny powinniśmy wybrać porę, kiedy gleba jest nieco wilgotna co umożliwi łatwiejsze wchłanianie herbicydu.

Chwasty mogą być dość dużym problemem w przypadku upraw kukurydzy, dlatego obecnie wykorzystuje się różnego rodzaju herbicydy, które usuwają chwasty charakterystyczne dla tego rodzaju upraw. Dobrym przykładem jest Metodus, jest to bardzo skuteczny herbicyd selektywny który możemy zakupić na stronie internetowej https://innvigo.com/metodus-650-wg/. Posiada specjalne substancje czynne, które pozwalają na hamowanie rozwoju oraz wzrostu chwastów, roślin niepożądanych, dzięki czemu możemy ułatwić kukurydzie wzrost, uzyskując tym samym większe plony.