Dezynfekcja domów i mieszkań przy pomocy ozonu

Dezynfekcja domów i mieszkań przy pomocy ozonu

Usuwanie wirusów i bakterii na różnych powierzchniach można wykonać za pomocą wielu środków odkażających.

Mogą być to środki podobne do tych jakie używamy w naszych domach, powinny być nałożone na powierzchnię a następnie usunięte. Jednak w przypadku dużych powierzchni należy poszukiwać wydanych środków dezynfekujących które łatwo będzie rozpylić, w przypadku takich gazów jak ozon, nie ma potrzeby usuwać go z powierzchni ponieważ sam ulotni się do atmosfery. Ozon wytwarzany jest z powietrza przez specjalne agregaty, w przyrodzie ozon powstaje podczas wyładowań atmosferycznych w czasie burzy. W ten sam sposób tworzony jest w urządzeniach, następnie jest rozpylany po całym pomieszczeniu. Ozon jest gazem wytwarzanym w urządzeniu wykorzystującym gaz zasilający wzbogacony w tlen i energię elektryczną. Cząsteczki tlenu O2 rozdzielone są za pomocą energii, w wyniku czego powstają dwa pojedyncze atomy tlenu, które łączą się z cząsteczkami tlenu O2 w celu wytworzenia ozonu O3. Trzeci atom tlenu jest utrzymywany przez słabe wiązanie pojedyncze, reakcja utleniania zachodzi po każdym zderzeniu między cząsteczką ozonu i cząsteczką substancji ulegającej utlenieniu. Słabe wiązanie rozdziela się pozostawiając tlen jako produkt uboczny.

Trzeci atom utlenia komórkę ostatecznie powodując niszczenie komórek.

Aby dobrze wykonać dezynfekcję należy dobrze określić jaka powierzchnia będzie brana pod uwagę, ponieważ agregat musi wytworzyć ozon o odpowiednim stężeniu. Generatory ozonu o niskiej mocy pozostawiają zapach ozonu na dużej przestrzeni, ale nie zabijają pleśni. W przypadku kiedy w naszym domu mamy problem z grzybem na ścianach, lub też występująca pleśnią ozonowanie będzie bardzo dobrym pomysłem,. Zabija on bowiem mikroustroje, hamując ich rozwój. Szczególnie zalecane ozonowanie będzie w przypadku domów po zalaniu lub też tych które stale borykają się z występowaniem wilgoci. Obecnie dezynfekcja domów i mieszkań może być przeprowadzona w dość krótkim czasie. Po uszczelnieniu, i wprowadzeniu agregatu do pomieszczenia cała operacja wytworzenia i rozpylenia ozonu może zająć koło 30-40 minut w zależności od wielkości.