W czym pomóc może nam prawnik?

Prawnik jest upoważniony do udzielania porad prawnych i pomocy prawnej w celu zapewnienia przestrzegania prawa i ochrony praw jego klientów.

Adwokat jest zatem radcą prawnym i ekspertem prawnym posiadającym odpowiednie wykształcenie i wiedzę. Pracuje dla prywatnych obywateli, firm, instytucji i korporacji prywatnych, a także dla instytucji, administracji publicznej. Jako niezależny organ odpowiedzialny za wymiar sprawiedliwości czuwa nad stosowaniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rozwiązywania określonych problemów przykładowo obrony interesów swoich klientów. Zasadniczo pracę prawnika można podzielić na dwa obszary: zastępstwo prawne i porady prawne. Prawnik reprezentuje swoich klientów w sądzie lub organach wspierając ich w kwestiach różnych obszarów prawa. Pomaga przygotować i przedstawić dokumenty, dowody i argumenty na korzyść strony, którą reprezentuje oraz stara się zwiększyć szanse na sukces swojego klienta za pomocą odpowiedniej argumentacji opartej na znajomości prawa.

W zakresie porad prawnych prawnik udostępnia swoją wiedzę prawniczą, służąc radą i rekomendacjami w zakresie ochrony praw klientów.

Adwokat informuje klientów o ich obowiązkach i przysługującej im ochronie prawnej, wyjaśnia praktyczne stosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych oraz rekomenduje najbardziej odpowiednie środki, jakie można podjąć, biorąc pod uwagę proces prawny. Praktyka prawnika różni się w zależności od dziedziny prawa, w której się specjalizuje. Ponieważ w prawie istnieje wiele dziedzin, prawo cywilne, podatkowe, handlowe i spółek, rodzinne i spadkowe, pracy. Są to bardzo szerokie zagadnienia dlatego też prawnicy często specjalizują się w wybranej przez siebie dziedzinie w której stają się specjalistami. Przykładowo prawnicy mogą zajmować się prawna obsługą firm, i wszystkim co się z tym wiąże. Mogą przykładowo pomóc w przygotowaniu poprawnej umowy pomiędzy dwiema firmami, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa w Unii Europejskiej, jak również przepisy obowiązujące w danym kraju. Kiedy więc firma potrzebuje takich usług pomocą może służyć adwokat Szczecin.